Hier vindt u onze: klachtenregeling

  1. Meld de klacht of het verbeterpunt bij één van de medewerkers van het kindercentrum.
  2. Lukt het op deze manier niet, dan is de locatiemanager beschikbaar om de klacht of het verbeterpunt mee te bespreken. Bel voor het telefoonnummer van de locatiemanager van uw locatie even naar de afdeling Klantencontact, (030) 670 21 77.
  3. Dukkie Kinderopvang is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook hier kunt u ten alle tijde uw klacht indienen. De geschillencommissie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 070-3105310 en via het contactformulier op www.degeschillencommissie.nl.

Voor het indienen van een klacht of verbeterpunt bij Dukkie Kinderopvang kunt u het klachtenformulier op deze pagina invullen.

Dit formulier kunt u gebruiken om een klacht of verbeterpunt in te dienen. U kunt het formulier ook printen en opsturen naar
Dukkie Kinderopvang
Antwoordnummer 52262
3502 WB Utrecht.

Wij behandelen uw klacht met zorg. Binnen 2 weken ontvangt u een eerste reactie, binnen maximaal 6 weken wordt u schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gebracht van de gegrondheid van de klacht en de eventuele genomen acties.

Uw klacht; onze kans

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.